जलविज्ञान प्रकल्पाबद्दल सामान्य माहिती

परिचय - जलविज्ञान प्रकल्प (भूपृष्ठजल), महाराष्ट्र राज्य जलविज्ञान प्रकल्प (भूपृष्ठजल), महाराष्ट्र राज्य येथे तुमचे स्वागत आहे. विश्वसनिय जलशास्त्रीय माहिती प्रणाली विकसित करून तिची यशस्वीपणे अमलबजावणी करणे, हा जलविज्ञान प्रकल्पाचा मुख्य उद्दिष्ट आहे. त्याकरीता जलहवामान केंद्रांच्या पायाभूत सुविध...
View More